Meer diversileit op de werkvloer is ons motto!
Doe ook mee

ProDiv brengt biculturele studenten/starters op de arbeidsmarkt in contact
met gemeenten, provincies, waterschappen en de politie.

Meer diversileit op de werkvloer is ons motto!
Doe ook mee

Partners